Országos Szlovák Önkormányzat

Nyelvünkért, kultúránkért, a szlovákságért!

FUEN logo

62. alkalommal került megrendezésre az Európai Nemzetiségek Föderális Uniójának (Federal Union of European Nationalities – FUEN) kongresszusa. Az évente más – más helyszínen megrendezett közgyűlésre idén május 17. és 21. között Kolozsváron került sor. A kongresszuson Hollerné Racskó Erzsébet vezetésével kéttagú delegáció képviselte az Országos Szlovák Önkormányzatot.

A kongresszus programjának központjában a „Minority SafePack Initiative” promóciója állt. A kezdeményezés elindítói Hans Heinrich Hansen, a FUEN akkori elnöke és Kelemen Hunor a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetségének elnöke voltak.

A polgári kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió növelje a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét és támogassa az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségét. A megfogalmazók kezdeményezik, hogy az Európai Unió fogadjon el a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét növelő és az Unió kulturális és nyelvi sokféleségét erősítő jogi aktusokat. A kezdeményezés intézkedések elfogadását irányozta elő a regionális és kisebbségi nyelvek, művelődés és oktatás, regionális politika, közképviselet, egyenlőség, audiovizuális és egyéb médiatartalom valamint regionális (állami) támogatás területén.

image001

Az Európai Bizottság 2013 szeptemberében azzal az indoklással utasította el a kezdeményezés regisztrációját, hogy annak tartalma a nemzetállamok hatáskörébe tartozik, illetve meghaladja a az EU kompetenciáit. A kezdeményezők „Minority SafePack – one milion signatures for diversity in Europe” (Minority SafePack – egymillió aláírás az európai sokszínűségért) címmel fordultak az Európai Törvényszékhez, amely 2017 februárjában végül kimondta az elutasítás jogszerűtlenségét és felszólította az Európai Bizottságot, regisztrálja a kezdeményezést. A regisztrációt követően – a polgári kezdeményezésekre vonatkozó szabályok értelmében – egy éven belül legalább hét tagállamból egymillió támogató aláírást kell összeszedniük a kezdeményezőknek.

A FUEN kongresszusán a kezdeményezés összeállítói tájékoztatták a tagszervezetek képviselőit céljaikról és a bírósági döntést követő lépésekről. A kongresszus második napján hivatalosan is megkezdődött a támogató aláírások összegyűjtése érdekében szerveződő kampány. A kongresszus felszólította a tagszervezeteket, hogy rendezvényeiken, valamint a számukra hozzáférhető médiában tájékoztassák a nemzeti kisebbségekhez tartozó tagjaikat a kezdeményezés céljairól és kezdjék meg maguk is a támogató aláírások gyűjtését.

image005

 

A kongresszus harmadik napja a minden szervezet és önkormányzat számára ismert kötelező döntések meghozatalának jegyében telt, a résztvevők elfogadták a FUEN 2016. évi beszámolóját, valamint a 2017. évi költségvetését és programját.

Ugyancsak döntés született új tagok felvételéről, ahogy a következő Nemzetiségi Futball Európa Bajnokság (Europeáda) helyszínéről is. A bajnokság megrendezésének jogáért az Ausztriában élő szlovén fiatalok, valamint a német – dán határ mentén élő dán és német fiatalok szervezetei szálltak ringbe. A kongresszus döntése értelmében 2020-ban a rendezők az ausztriai szlovének lehetnek.

Az 1949-ben Párizsban létrejött FUEN az európai kisebbségek legnagyobb ernyőszervezete. Ma 32 tagállamból csaknem 90 tagszervezettel rendelkezik.  Magyarországról három tagszervezete van, a Magyarországi Románok Demokratikus Szövetsége, A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és az Országos Szlovák Önkormányzat, amely 2002 óta tagja az ernyőszervezetnek.

                                                                                                                                                                                                         OSZÖ

Békéscsaba - Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Budapest - Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Sátoraljaújhely - Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium

Szarvas - Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Tótkomlós - Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda

Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete

Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete

Ľudové noviny - A magyarországi szlovákok hetilapja és portálja

SlovakUm Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Non-profit Közhasznú KFT

Vertigo Szlovák Színház

Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központja

Magyarországi Szlovákok Pedagógiai Módszertani Központja

A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat