Országos Szlovák Önkormányzat

Nyelvünkért, kultúránkért, a szlovákságért!

A Nemzetiségünkért díj és a Lami István díj kitüntetettjeinek méltatása.

 

Nemzetiségünkért díj 2016

 

Az első kitüntetett Galántai Györgyné Nagytarcsáról.

Galántai Györgyné Nagytarcsán szültetett és a mai napig is ott él. A helyi általános iskolába járt, amely nagy hatással volt további életére. Lehetősége volt szlovákul tanulni, az énekkar és a helyi tánccsoport tagja lett, aktív szereplőjévé vált a település kulturális életének. 1963-tól táncolt a Nagytarcsai Tánccsoportban és énekelt a női énekkarban. Alapítója volt a  „Venčok“ (Koszorú) női énekkarnak, melyben a mai napig énekel.

Amikor létrejöttek a nemzetiségi önkormányzatok, a Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának elnöke lett és húsz éven át töltötte be ezt a tisztséget. Elnöksége alatt minden év októberében nemzetiségi napot tartottak, kiállítást rendeztek. 2014-ben már nem indult a választáson, de továbbra is segíti a szlovák önkormányzat munkáját.

Vezetésével a nagytarcsai szlovák ősök gasztronómiai örökségének megőrzésére is törekednek. „Klub Varečka“ (Fakanál Klub) néven közös főzéseket szervezett. 

Javaslatára és szorgalmas gyűjtőmunkájának köszönhetően adták ki a „Nagytarcsa képekben“ című fotógyűjteményt, valamint a „Gyöngyszemek Nagytarcsáról“ című kötetet. Támogatta a Népi Művészetek Iskolájának diákjait is, népviselteket gyűjtött számukra.

Lelkiismeretes és áldozatkész munkáját Nagytarcsa Község Önkormányzata 2014-ben Nagytarcsa Községért kitüntető címmel ismerte el.

Galántaiová

 

A második kitüntetett Nagy Imréné Tardosról.

Nagy Imréné Zalaegerszegről származik, ahol már gyerekkorában a táncszakkör tagja volt. Később a Zala Táncegyüttesben táncolt, itt ismerkedett meg leendő férjével, a tardosi Nagy Imrével, aki katonaideje alatt táncolt az együttesben. A Nagy házaspár Tardoson telepedett le, ahol 1972-ben az iskola tanulóiból alapítottak tánccsoportot. Lelkes munkájuknak köszönhetően elterjedt a mondás, hogy Tardoson az egész falu táncol. Nagy Imréné lelkiismeretes és kitartó munkájának köszönhetően a Vörösmárvány Táncegyüttes népszerűségre és ismertségre tett szert. Gazdag repertoárjukban egyaránt találhatók Magyarország, Szlovákia és Erdély különböző tájegységeiből származó koreográfiák. A táncosok sikerrel mutatkoztak be Európa hét országában és Ázsiában.

Nagy Imréné színvonalas szakmai munkája tükröződik a koreográfiák kiválasztásában és színpadra állításában is. Figyelmet és erőt fordít a szlovák hagyományok megőrzésére és ápolására. „Eš perina, perina“ címen feldolgozta a legkisebbeknek szóló helyi mondókákat és énekeket. Nagy hangsúlyt fektet táncosai öltözékére. Pénzhiány miatt gyakran maga készíti a viseleteket. Gyermekeit is a tánc szeretetére nevelte, és arra, hogy az életben ne a problémákat, hanem a megoldásokat keressék. Lelkes és áldozatkész munkájáért „Tardosért aranygyűrűt“ kapott, mellyel a település önkormányzata és lakói a hagyományőrzés és közösségfejlesztés terültén kifejtett több évtizedes munkájáért fejezték ki köszönetüket.

Ibolya Nagyová

A harmadik kitüntetett az  Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus 

Az OZVENA szlovák énekkart 2000-ben alapították. Elnöke a kezdetektől Hollósy Tiborné. A kórus első zenei vezetője Sutyinszky János karnagy volt, utána Pálmayné Pápay Márta karnagy vezette a kórust, mely jelenleg Somogyváry Ákos vezetésével dolgozik. Az Ozvena kórus a magyarországi szlovákok kóruséneklési kultúrájának, valamint a világ zeneirodalmának bemutatására törekszik. Gazdag repertoárjában egyaránt találhatók magyarországi szlovák népdalok négyszólamú feldolgozásai, valamint egyházzenei és más kórusművek. A kórus minden évben megrendezi a szlovák kórusok nemzetközi részvétellel büszkélkedő találkozóját. Fellép a szlovák önkormányzatok rendezvényein és egyházi ünnepeken. A szlovák kóruséneklési kultúra hírnevét nemzetközi fesztiválokon is öregbíti.  Többször részesültek a nemzetközi zsűri legmagasabb elismerésében Prágában, Breznóbányán és Pozsonyban. Az Ozvena kórus kiadói tevékenységgel is foglalkozik: két CD lemezt adott ki és két kötetben jelentetett meg szlovák népdal-feldolgozásokat. 

Ozvena

 

 

 

Lami István díj 2016

 

Kerepesen Vass Lajos hatására 1975- ben indult útjára a Pávakör közösség, mely

1998 óta Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület néven működik.

A Pávakör számára fontos az elődök hagyományainak, viseletének, táncainak,

énekeinek, hétköznapi és ünnepi szokásainak felkutatása, a generációkon átívelő tudás továbbadása és az egyedi kerepesi szlovák tájnyelv tanítása és a helyi szlovák kultúra értékeinek megőrzése. Az egyesület tevékenysége minden esztendőben a helyi hagyományokon alapuló kalendáriumi szokásokra, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó műsorokra, és egyéb felkérésre összeállított műsorszámokra épül.

Az egyesület tagjainak száma évről évre növekszik, s immáron 4 generációt átívelően fogja össze egy közösségbe a hagyományok iránt elkötelezett gyermekeket és felnőtteket.

Az együttes a múltban számos hazai és külföldi rendezvényen szerepelt. Eljutottak Szlovákiába, Csehországba, Lengyelországba, Franciaországba, Németországba, Romániába, Izraelbe és Olaszországba. Rendszeresen fellépnek a Dolina – Pest Környéki Szlovákok Regionális Egyesülete rendezvényein és Kerepesen a Nemzetközi Nemzetiségi Fesztiválon.

A Pávakör tánctanára és koreográfusa: Szilágyiné Suba Éva és Szilágyi Zsolt.

Az Egyesület elnöke: Zombori Hubertné.

Az Egyesület művészeti vezetője: Árva Gyula

A Pávakör művészeti vezetője: Birinyi Márton

A Lami díj adományozási szabályzata értelmében az a csoport, amely a magyarországi szlovák hagyományőrző együttesek és néptánccsoportok országos minősítő seregszemléjén három alkalommal elnyeri az arany minősítést, Lami István díjat kap.

A Táncforgatag szakmai zsűrije a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete által rendezett magyarországi szlovák hagyományőrző együttesek és néptánccsoportok országos minősítő seregszemléjén Szarvason a Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület produkcióját arany minősítést ítélt meg 2011-ben a Legénybíró választás című koreográfiáért, 2013-ban a Kerepesi tollfosztóban és 2015-ben a Farsangi menyecskeemelő című koreográfiáért.

Lami-Kerepeš

 

 

 Képek forrása: LUNO

Békéscsaba - Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Budapest - Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Sátoraljaújhely - Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium

Szarvas - Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Tótkomlós - Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda

Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete

Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete

Ľudové noviny - A magyarországi szlovákok hetilapja és portálja

SlovakUm Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Non-profit Közhasznú KFT

Vertigo Szlovák Színház

Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központja

Magyarországi Szlovákok Pedagógiai Módszertani Központja

A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat