Venujte 1% dane Verejnoprospešnej nadácii pre Slovákov v Maďarsku na podporu slovenskej mládeže v Maďarsku

2023.05.11.

Darujte 1% zo svojej dane Verejnoprospešnej nadácii Za Slovákov v Maďarsku
na podporu národnostného školstva a budúcej inteligencie Slovákov v Maďarsku.

Program pre nadaných motivuje talentovaných žiakov slovenských národnostných škôl, aby
vo svojich štúdiách pokračovali na slovenských gymnáziách v Maďarsku. Počas uplynulých
rokov sa do programu zapojilo vyše sto žiakov. Viac informácií o fungovaní Programu pre
nadaných nájdete na webovej stránke www.mszka.hu


Budapeštianske slovenské odborné kolégium bolo založené pre vysokoškolskú mládež
patriacu k slovenskej národnosti v Maďarsku. Finančné zdroje potrebujeme rozšíriť
na zabezpečenie pestrých programov.
Prosíme Vás, aby ste venovaním 1% zo svojej dane podporili národnostné školstvo a
budúcu inteligenciu Slovákov v Maďarsku.


Údaje nadácie:
A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány
daňové číslo:1 8264980-1-43


Budapešť 20. februára 2023


Dr. Róbert Kiss Szemán v.r.
predseda

 

 

VISSZA