Ünnepeink és állandó rendezvényeink

Magyarországi Szlovák Pedagógusok Napja

Időpont: április 20. körül
Helyszín: változó
Az OSZÖ Közgyűlése 2017 februárjában Tessedik Sámuel születésének napját, április 20-át a Magyarországi Szlovák Pedagógusok Napjává nyilvánította. Ez alkalomból egy április 20-hoz közeli napon rövid ünnepség keretében 2019 óta átadásra kerül az Év Pedagógusa Díj is.

Magyarországi szlovák evangélikusok tanulmányútja a lutheri tanok nyomában

Időpont: május-június
Helyszín: Luther Márton és a szlovákság szempontjából fontos követőinek életének jelentős helyszínei
AZ OSZÖ 2018-ban, a reformáció évének lezárása alkalmából szervezett először evangélikus tanulmányutat Luther életének és a reformáció szempontjából jelentős városokba. Az út sikerére való tekintettel a következő évben is megvalósult az út, és a jövőben is tervezzük megvalósítani.

Magyarországi Szlovákok Napja

Időpont: július első szombatja
Helyszín: szlovákok lakta település, az OSZÖ Közgyűlése februári ülésén határozza meg
Kiemelkedő jelentőségű országos program, amely a Magyarországon élő szlovákok legjelentősebb társadalmi, kulturális eseménye, mely keretében sor kerül a "Nemzetiségünkért" díjak átadására. Rendezvényünket 1995, az Országos Szlovák Önkormányzat megalakulása óta Szent Cirill és Metód ünnepéhez kapcsolódóan szervezzük meg.

Szlovák ökumenikus bibliai gyermek- és ifjúsági tábor

Időpont: 5-6 nap július-/augusztusban
Helyszín: Szlovákia
Önkormányzatunk nagyon fontosnak tartja az ifjúság vallási és hitéleti tevékenységének ápolását és fejlesztését. Ebből a megfontolásból 2000-ben a Magyarországi Szlovákok Keresztény Egyesületével együttműködve, 2001-től már önállóan évente hitéleti tábort szervezünk Szlovákiában. A táborba minden olyan általános iskola tanulóit meghívjuk, ahol szlovák nyelvoktatás folyik.

Magyarországi Szlovák Hívők Zarándoklata

Időpont: augusztus utolsó hétvégéje
Helyszín: 2-3 szlovákiai zarándokhely
AZ OSZÖ megalakulása óta szervez a vallási élet elmélyítését és megújítását szolgáló zarándokutakat. A helyszíneket a szentek életének, illetve zarándokhelyek évfordulóihoz kapcsolódóan választjuk.

Szlovák Egyházi Kórusok Találkozója és Hangversenye

Időpont: szeptember utolsó szombatja
Helyszín: változó (magyarországi szlovák település)
AZ OSZÖ 2003-tól évente, majd 2015-től kétévente rendezi meg 6-8 kórus közreműködésével a kórustalálkozót, mely kiváló lehetőséget nyújt régi szlovák egyházi énekek, liturgiák felelevenítésére, új szlovák kórusművek megtanulására és bemutatására.

Magyarországi Szlovák Újságírók Napja

Időpont: október 4. körül
Helyszín: változó
A Ľudové noviny 1957. október 4. óta jelenik meg megszakítás nélkül, ezért 2001-ben az OSZÖ október 4-ét a Magyarországi Szlovák Újságírók Napjává nyilvánította. Ez alkalomból a nyomtatott és elektronikus média aktív és már visszavonult képviselői találkoznak és osztják meg élményeiket, tapasztalataikat.

Országos Szlovák Adventi Gyermektalálkozó

Időpont: minden év december első péntekje
Helyszín: Pilisszentkereszt, Pilisi Szlovákok Központja
Hagyományait a Magyarországi Szlovákok Szövetsége (MSZSZ) teremtette meg a 90-es évek elején. Az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) megalakulása után ezt a rendezvényt közösen szervezte meg a MSZSZ-vel, 1998 óta a szervező az OSZÖ. A szervezőkhöz később csatlakozott a Vertigo Szlovák Színház és A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány is. A találkozóra minden olyan általános iskolát meghívunk, ahol szlovák nyelvoktatás folyik.